Llanes Per Labors / Fabricants I Majoristes a Sabadell